Khoa Y tổ chức Hội thảo Khoa học nhằm trao đổi kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn
Tiếng Việt

Sự kiện

Khoa Y tổ chức Hội thảo Khoa học nhằm trao đổi kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn

08:30 - 12-06-2019

Thứ Tư 12/6

8h30

Khoa Y tổ chức Hội thảo Khoa học nhằm trao đổi kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn.

Mời dự: đại biểu theo giấy mời.

Hội trường lớn Nhà B

  • tags