PHT Đinh Văn Tiến họp triển khai quy trình ra đề thi tốt nghiệp Khóa 20 và một số nhiệm vụ liên quan đến chuẩn bị thi tốt nghiệp
Tiếng Việt

Sự kiện

PHT Đinh Văn Tiến họp triển khai quy trình ra đề thi tốt nghiệp Khóa 20 và một số nhiệm vụ liên quan đến chuẩn bị thi tốt nghiệp

14:00 - 12-03-2019

Thứ Ba

12/3

14h00

PHT Đinh Văn Tiến họp triển khai quy trình ra đề thi tốt nghiệp Khóa 20 và một số nhiệm vụ liên quan đến chuẩn bị thi tốt nghiệp.

Thành phần: Các Thành viên Hội đồng thi theo Quyết định số 1148/QĐ-BGH ngày 05/3/2019 và Trung tâm Khảo thí.

Mời dự: Đại diện P.TCCB, P.QLĐT, VP.

Phòng

 A204

  • tags