KẾ HOACH NHẬN BÁO CÁO THỰC TẬP KHÓA 20 NGÀNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Tiếng Việt

Khoa Kế toán

KẾ HOACH NHẬN BÁO CÁO THỰC TẬP KHÓA 20 NGÀNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

16:18 - 12-03-2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

KHOA KẾ TOÁN

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc làm luận văn và thi tốt nghiệp

Sinh viên đại học khóa 20

 

 

- Khoa nhận báo cáo thực tập khóa 20 trong ngày 16/3/2019 và các ngày 18/,19, 20/03/2019 tại phòng A504.

Khi nộp báo cáo thực tập sinh viên nộp cùng sổ nhật ký thực tập tốt nghiệp, bảng điểm và biên lai đóng tiền kỳ cuối; ký tên và đăng ký nguyện vọng thi tốt nghiệp hoặc làm luận văn tốt nghiệp

- Theo quyết định của nhà Trường những sinh viên được làm luận văn tốt nghiệp sẽ làm luận văn tốt nghiệp từ ngày 18/03/2019 đến 29/04/2019. Bảo vệ luận văn tốt nghiệp trong tháng 5/2019

Ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác Lê nin từ ngày 04/5/2019

- Theo quyết định của Trường những sinh viên phải thi tốt nghiệp thực hiện ôn thi các môn như sau:

+ Ôn thi môn kinh tế chính trị Mác Lê nin: từ ngày 25/03/2019

+ Môn Kế toán Doanh nghiệp từ 15/04/2019 đến đến 04/5/2019

+ Môn Kế toán thuế và Kiểm toán hoạt động từ 06/5/2019 đến ngày 25/5/2019

Thi tốt nghiệp trong tháng 6/2019.

 

Chủ nhiệm khoa

 

(đã ký)

 

PGS.TS. Đặng Văn Thanh

  • tags