Đoàn Thanh tra số 3 trao đổi về nội dung thanh tra, tài liệu thanh tra và tiến độ thanh tra với các đơn vị
Tiếng Việt

Sự kiện

Đoàn Thanh tra số 3 trao đổi về nội dung thanh tra, tài liệu thanh tra và tiến độ thanh tra với các đơn vị

14:00 - 12-03-2019

Thứ Ba

12/3

14h00

Đoàn Thanh tra số 3 trao đổi về nội dung thanh tra, tài liệu thanh tra và tiến độ thanh tra với các đơn vị được thanh tra như sau:

·      14h00 – 15h00: Khoa Ngôn ngữ Anh.

      Thành phần: Toàn thể Ban Chủ nhiệm và trợ lý của Khoa.

·      15h15 – 16h30: Khoa Thương mại

Thành phần: Toàn thể Ban Chủ nhiệm và trợ lý của Khoa

VPK.NN Anh,

VPK.TM

  • tags