Điểm bắn đợt 2 học kỳ 2 2018-2019
Tiếng Việt

Khoa GDQP - An ninh

Điểm bắn đợt 2 học kỳ 2 2018-2019

09:03 - 12-03-2019

Sinh viên bắn đợt 2 học kỳ 2 2018-2019 xem điểm bắn của mình tại đây: 

https://drive.google.com/open?id=0B7WA2-KDQdKTZzVwNkJhOERLVHJreUdEQnpDaUI4Z2FSYXZB


https://drive.google.com/open?id=0B7WA2-KDQdKTSVg2YVJ5b0lxa2l2eEkyNjFiajZfYUJReWw0


https://drive.google.com/open?id=0B7WA2-KDQdKTN2hyeEk4akNmMHBPYktUVWZ0MWdLbl96Ymhn

  • tags