PHT Trần Đức Minh chủ trì giao lưu với phụ huynh, sinh viên theo học chương trình hợp tác với Đại học Jeonju, Hàn Quốc
Tiếng Việt

Sự kiện

PHT Trần Đức Minh chủ trì giao lưu với phụ huynh, sinh viên theo học chương trình hợp tác với Đại học Jeonju, Hàn Quốc

08:30 - 12-01-2019

Thứ Bảy 12/01

8h30

PHT Trần Đức Minh chủ trì giao lưu với phụ huynh, sinh viên theo học chương trình hợp tác với Đại học Jeonju, Hàn Quốc.

Thành phần: Các đại biểu theo giấy mời.

(Văn nghệ: Đoàn Thanh niên)

Phòng A204

  • tags