Lịch thi Lại 8 tuần đầu học kỳ I năm học 2020-2021
Tiếng Việt

Phòng Quản lý đào tạo

Lịch thi Lại 8 tuần đầu học kỳ I năm học 2020-2021

11:10 - 11-12-2020

Lưu ý: Lịch thi có thể thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế. Sinh viên cần theo dõi lịch thi và danh sách thi tại các Khoa phụ trách giảng dạy học phần

Tin khác