Kế hoạch tuyển sinh Cao học Đợt 1 năm 2014
Tiếng Việt

Thạc sĩ

Kế hoạch tuyển sinh Cao học Đợt 1 năm 2014

10:26 - 11-12-2014

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thông báo tổ chức thi tuyển sinh Cao học năm 2014 gồm các chuyên ngành:     

  • Quản trị Kinh doanh                                              – Mã số: 60.34.01.02
  • Tài chính -  Ngân hàng                                          – Mã số: 60.34.02.01
  • Kế toán                                                                – Mã số: 60.34.03.01
  • Kỹ thuật phần mềm                                             – Mã số: 60.48.01.03

1. Thời gian bán hồ sơ: Từ 10 tháng 01 năm 2014 (các ngày từ thứ 2 đến thứ 7)

2. Nhận hồ sơ dự thi: Từ 15 tháng 01 năm 2014  

Mở các lớp ôn thi từ ngày 15 tháng 03 năm 2014

Mọi thủ tục cần thiết, thông tin tuyển sinh  chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Truyền thông  Phòng A1.12Y.

Số Điện thoại tư vấn tuyển sinh: (04)22153214  hoặc điện thoại DĐ: 0966323431