Hội đồng Tự đánh giá (TĐG) Trường làm việc với các nhóm chuyên trách về tiến độ thực hiện kế hoạch TĐG chất lượng giáo dục giai đoạn 2012-2017
Tiếng Việt

Hoạt động chung

Hội đồng Tự đánh giá (TĐG) Trường làm việc với các nhóm chuyên trách về tiến độ thực hiện kế hoạch TĐG chất lượng giáo dục giai đoạn 2012-2017

15:32 - 11-11-2017

Chiều ngày 9-11, tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, dưới sự chủ trì của GS.TS. Đinh Văn Tiến - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng (HĐ) Tự đánh giá đã có buổi làm việc với các thành viên của HĐ TĐG và các nhóm chuyên trách về tiến độ thực hiện kế hoạch đã đề ra.

GS.TS. Đinh Văn Tiến phát biểu tại hội nghị

(Ảnh: Bản tin Kinh doanh & Công nghệ )

Tại buổi làm việc các Nhóm chuyên trách đã báo cáo về các phần việc đã triển khai, những thông tin, tài liệu minh chứng đã thu thập được; đồng thời tiến hành thảo luận những vấn đề còn vướng mắc, đó là nội hàm một số tiêu chí cần được làm rõ, các tài liệu minh chứng cần được bổ sung,…

Hội nghị đã đi đến thống nhất sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống để nắm bắt thông tin, minh chứng nhằm trực tiếp đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn; với triết lý quản lý chất lượng hiện đại: Plan(Lập kế hoạch) – Do(Thực hiện) – Check(rà soát, kiểm tra, đánh giá) – Act(Cải tiến chất lượng), quy trình PDCA.

Hội đồng TĐG Trường làm việc với các nhóm chuyên trách về tiến độ thực hiện viết báo cáo đánh giá chất lượng giáo dục của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.(Ảnh: Bản tin Kinh doanh & Công Nghệ)

Tại hội nghị GS.TS Đinh Văn Tiến đã giao nhiệm vụ cho Văn phòng, Phòng Khoa học và các khoa chuyên môn phối hợp với các nhóm chuyên trách để bổ sung thêm các thông tin, tài liệu minh chứng cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của các tiêu chí- tiêu chuẩn.

Về cơ sở dữ liệu đưa vào Báo cáo Tự đánh giá, các nhóm chuyên trách hoàn thành và gửi về Tổ thư ký của HĐ Tự đánh giá trước ngày 15/12/2017.

Kết luận hội nghị GS.TS. Đinh Văn Tiến - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Phó Chủ tịch thường trực HĐ TĐG nhấn mạnh: “Tự đánh giá là một khâu quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng bên trong của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội; thể hiện tính tự chủ và tính tự chịu trách nhiệm của Nhà trường trong toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng”.

              Thu Hương

                                                                                       Trung tâm truyền thông

  • tags