CHUNG TAY ĐÁNH BAY COVID Hoạt động thiết thực của Khoa MTƯD HUBT vì cộng đồng
Tiếng Việt

Khoa Mỹ thuật Ứng dụng

CHUNG TAY ĐÁNH BAY COVID Hoạt động thiết thực của Khoa MTƯD HUBT vì cộng đồng

16:16 - 11-08-2020
CHUNG TAY ĐÁNH BAY COVID Hoạt động thiết thực của Khoa MTƯD HUBT vì cộng đồng Khoa Mỹ thuật Ứng dụng, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vinh dự là một trong những cơ sở đào tạo về thiết kế hàng đầu của Việt Nam, phối hợp với Hội Thiết kế VDAS tổ chức Cuộc thi Tranh Poster cổ động “Chung tay đánh bay Covid” Đây là một hoạt động chuyên môn dành cho GV, SV, những designer, là một học phần có trong Chương trình đào tạo ngành Thiết kế Đồ họa HUBT. Đồng thời, nó có ý nghĩa cộng đồng sâu rộng, góp phần tích cực về nhận thức xã hội phòng chống đại dịch COVID-19. Chi tiết thể lệ xem tại ảnh đăng kèm.


  • tags