Khoa Triết: DS thi lại - Nâng điểm (14/6 - 21/6/2020)
Tiếng Việt

Khoa Triết & KHXH

Khoa Triết: DS thi lại - Nâng điểm (14/6 - 21/6/2020)

22:32 - 11-06-2020

Lưu ý: Sinh viên xem kỹ danh sách thi, chú ý mỗi môn thi có nhiều ca - phòng - ngày khác nhau

- Tổng hợp DS thi lần 2 TTHCM TẠI ĐÂY

- Tổng hợp DS thi lần 2 CNXHKH TẠI ĐÂY

- Tổng hợp DS thi lần 2 LSĐCSVN từ sơn + vĩnh tuy TẠI ĐÂY

- Tổng hợp DS thi lần 2 Triết học vĩnh tuy TẠI ĐÂY, Triết học Từ sơn TẠI ĐÂY

- DS thi lần 2 ĐLCM ngày 14+16/6 TẠI ĐÂY, ĐLCM ngày 18-20/6 TẠI ĐÂY

- Tổng hợp DS thi lần 2 KNGT TẠI ĐÂY  

- DS thi làn 2 môn Logic học TẠI ĐÂY

  • tags
Tin khác