Danh sách thi đi môn TTHCM (ngành Điện K23) , ĐLCM (điện K23), Triết học (DL khóa 24+ TSTR khóa 23)
Tiếng Việt

Khoa Triết & KHXH

Danh sách thi đi môn TTHCM (ngành Điện K23) , ĐLCM (điện K23), Triết học (DL khóa 24+ TSTR khóa 23)

11:19 - 11-06-2020

sinh viên xem ds tại đây:

- Điện K23 TTHCM tại đây

- ĐLCM Điện k23  tại đây

- Triết K24 DL tại đây

- Triết Từ sơn tại đây

  • tags
Tin khác