Khoa Tiếng Anh A1 tổ chức lễ tổng kết và tuyên dương gương mặt tiêu biểu năm học 2018 – 2019
Tiếng Việt

Sự kiện

Khoa Tiếng Anh A1 tổ chức lễ tổng kết và tuyên dương gương mặt tiêu biểu năm học 2018 – 2019

08:30 - 11-06-2019

Thứ Ba 11/6

8h30

Khoa Tiếng Anh A1 tổ chức lễ tổng kết và tuyên dương gương mặt tiêu biểu năm học 2018 – 2019.

Mời dự: Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa TAA1 và đại biểu theo giấy mời.

Hội trường

K.RHM

  • tags