GS.,TS Vũ Huy Từ chủ trì Hội đồng thẩm định ngành Quản lý Kinh doanh.
Tiếng Việt

Sự kiện

GS.,TS Vũ Huy Từ chủ trì Hội đồng thẩm định ngành Quản lý Kinh doanh.

08:30 - 11-04-2019

Thứ Năm 11/4

8h30

GS.,TS Vũ Huy Từ chủ trì Hội đồng thẩm định ngành Quản lý Kinh doanh.

Thành phần: Theo Quyết định số 1353/QĐ-BGH ngày 5/4/2019.

Phòng

A204

  • tags