DANH SÁCH THI LẠI, NÂNG ĐIỂM MÔN ANH 6 K21-TC,KT,TM,QL,QN
Tiếng Việt

Khoa Tiếng Anh B

DANH SÁCH THI LẠI, NÂNG ĐIỂM MÔN ANH 6 K21-TC,KT,TM,QL,QN

16:54 - 11-04-2018

VPK Anh 2 gửi các em danh sách thi lại, nâng điểm môn anh 6 K21 các ngành TC,KT,TM,QL,QN. Sinh viên có chữ "Biên lai" trong cột ghi chú  (cột F) cần mang phiếu nộp tại VPK A306 Vĩnh Tuy hoặc T203 Tam Trinh 2 ngày trước khi đi thi mới được vào thi.

Sinh viên xem danh sách thi TẠI ĐÂY

  • tags