Họp Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục (lần 6)
Tiếng Việt

Hoạt động chung

Họp Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục (lần 6)

13:30 - 11-01-2018

Chiều ngày 09 - 01 - 2018, Hội đồng tự đánh giá (HĐTĐG) Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã làm việc lần thứ 6với các nhóm chuyên trách về tiến độ thực hiện kế hoạch Tự đánh giá chất lượng giáo dục (Giai đoạn 2012 - 2017) do GS.TS. Đinh Văn Tiến - Phó Hiệu trưởng trường, Phó Chủ tịch thường trực HĐTĐG chủ trì. Tham dự buổi họp có Tổ thư ký Hội đồng và các nhóm chuyên trách được phân công thực hiện các tiêu chí cụ thể.

Hiển thị IMG_8069.JPG

GS.TS. Đinh Văn Tiến - Phó Hiệu trưởng trường, Phó Chủ tịch thường trực HĐTĐG chủ trìbuổi họp Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục (lần 6).
Ảnh: Trung tâm truyền thông

Tại buổi làm việc lần này, Nhóm chuyên trách đã báo cáo về kết quả những phần việc đã triển khai từ buổi họp trước, đưa ra những thông tin, những tài liệu minh chứng cụ thể trong các tiêu chuẩn 7; 10; 19; 22; 25: Quản lý tài chính và cơ sở vật chất; Tự đánh giá và đánh giá ngoài; Quản lý tài sản trí tuệ; Kết quả đào tạo; Kết quả tài chính và thị trường.

Hiển thị IMG_8072.JPG

Các nhóm chuyên trách báo cáo tại buổi họp. Ảnh: Trung tâm truyền thông 

Kết thúc buổi làm việc, GS.TS. Đinh Văn Tiến- Phó Hiệu trưởng trường, Phó Chủ tịch thường trực HĐTĐGyêu cầu các Nhóm chuyên trách bổ sung các minh chứng vàthu thậpsố liệu cần thiết. Các cá nhân sau khi viết xong phải đưa cho Trưởng nhóm xem lại, sau đó gửi cho Tổ thư ký Hội đồng rà soát lại.Tất cả các tin bài, nội dung liên quan đến họp HĐTĐG phải đưa trên Website chính thức của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.Phó Chủ tịch thường trực HĐTĐGcũng chỉ đạo Tổ thư ký phải dự thảo một văn bản để trình lên Ban Giám hiệu về việc yêu cầu Lãnh đạo các Khoa và Trợ lý các Khoa tham gia vào buổi họp HĐTĐG, thực hiện các công việc do Hội đồng phân công.

Thu Hương         

Trung tâm truyền thông

  • tags