Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Y Đa khoa
Tiếng Việt

Khoa Y Đa khoa

Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Y Đa khoa

13:42 - 11-01-2018

CHUẨN ĐẦU RA ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH Y ĐA KHOA

Mã số: 52720101

1.    Thông tin chung

Tên ngành đào tạo: Ngành Y đa khoa (General Medicine)

Mã số: 52720101

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Trình độ đào tạo: Đại học

Thời gian đào tạo: Hệ chính quy 6 năm

Chức danh sau khi tốt nghiệp: Bác sĩ đa khoa.

2.    Chuẩn đầu ra đào tạo trình độ đào tạo Đại học ngành Y đa khoa mã số 52720101

Sau khi kết thúc 6 năm học với 248 tín chỉ, người bác sĩ khi tốt nghiệp cần phải đạt được những yêu cầu chung về đạo đức nghề nghiệp, thái độ tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng -  an ninh theo quy định hiện hành, người học sau khi tốt nghiệp trình độ đào tạo đại học ngành Y đa khoa phải đạt được chuẩn đầu ra tối thiểu sau:

2.1. Yêu cầu về kiến thức

- Hoàn thành khối lượng kiến thức toàn khóa theo thời gian đào tạo 6 năm, gồm: 248 tín chỉ (TC).

       + Khối lượng kiến thức giáo dục đại cương: 14 TC

      + Khối lượng kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 234 TC (11 TC  khối lượng kiến thức khoa học cơ bản, 41 TC khối lượng kiến thức y học cơ sở, 96 TC khối lượng kiến thức y học lâm sàng, 8 TC khối lượng kiến thức Y xã hội học, 6 TC khối lượng kiến thức chuyên ngành tự chọn, 47 TC khối lượng kiến thức bổ trợ, 10 TC thực tập cộng đồng và thực tập tốt nghiệp, 15 TC khóa luận tốt nghiệp)

- Có kiến thức cơ bản về y học cơ sở và y học lâm sàng, vận dụng được vào chuẩn đoán, điều trị và phòng bệnh.

- Có kiến thức cơ bản về y học gia đình và y học xã hội học

- Có phương pháp luận khoa học trong phòng bệnh, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và năng lực học tập vươn lên ở trình độ cao hơn.

- Có kiến thức về pháp luật, chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân nhằm phục vụ tốt trong công tác khám, chữa bệnh và phòng bệnh

2.2. Yêu cầu về kỹ năng

- Chẩn đoán, xử trí điều trị, theo dõi và dự phòng được các bệnh thường gặp và các cấp cứu thông thường ở các tuyến, đặc biệt ở tuyến y tế cơ sở.

- Định hướng chẩn đoán được một số bệnh chuyên khoa hay gặp.

- Chỉ định và đánh giá được một số xét nghiệm và một số thăm dò chức năng cơ bản phục vụ cho chẩn đoán các bệnh thông thường.

- Thực hiện được một số xét nghiệm đơn giản tại cộng đồng. Phát hiện sớm các dịch bệnh, tham gia phòng chống dịch, quản lý bệnh nhân ngoại trú toàn diện và liên tục.

- Áp dụng y học cổ truyền trong công tác phòng và chữa bệnh

- Đề xuất được những biện pháp xử trí thích hợp, lập kế hoạch chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục cho cá nhân, gia đình, cộng đồng và bảo vệ môi trường.

- Tham gia nghiên cứu khoa học

- Sử dụng thành thạo tối thiểu một ngoại ngữ và tin học để nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, giao dịch và hội nhập quốc tế về y học.

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Có năng lực tổ chức, sắp xếp công việc và khả năng dẫn dắt chuyên môn, có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau. Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Có khả năng đưa ra được những kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật y.

- Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.

2.4. Yêu cầu về thái độ

- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, tôn trọng, cảm thông và hết lòng chăm sóc người bệnh.

- Tôn trọng, chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành, biết cách làm việc nhóm.

- Coi trọng việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền.

- Tôn trọng pháp luật, thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ và những yêu cầu của nghề nghiệp

- Trung thực, khách quan, khiêm tốn và học tập không ngừng để nâng cao trình độ.

3.    Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Sau khi tốt nghiệp, bác sĩ đa khoa có thể về công tác ở tuyến y tế cơ sở (huyện, xã, phường, thị trấn...) và các tuyến y tế Trung ương, tỉnh, Thành phố.

- Bác sĩ đa khoa có thể làm việc tại các bệnh viện của các tuyến từ Trung ương đến địa phương, các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo, các cơ quan quản lý ngành khoa học sức khỏe, các tổ chức nhà nước và các Tổ chức phi chính phủ có liên quan.

4.    Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Sinh viên Y đa khoa sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp:

- Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước về chuyên ngành y đa khoa.

- Đủ trình độ để học nội trú, Bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II của các chuyên ngành chuyên sâu tại các cơ sở đào tạo

- Đủ trình độ học bậc sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) chuyên ngành Y tế tại các trường Đại học ở trong và ngoài nước.

5.    Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo

- Tham khảo chương trình đào tạo ngành Y đa khoa của các trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y dược TP HCM, Học viện Quân Y 103.

- Thông tư số 01/2012/TT-Bộ GD&ĐT ngày 13/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khỏe trình độ đại học

- Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ đa khoa đã được Bộ Y tế ban hành tại quyết định số 1854/QĐ-BYT ngày 18/5/2015.

KHOA Y 

  • tags