TỔNG KẾT ĐIỂM THI NĂM THỨ NHẤT CỦA KHÓA 24
Tiếng Việt

Phòng Quản lý đào tạo

TỔNG KẾT ĐIỂM THI NĂM THỨ NHẤT CỦA KHÓA 24

12:00 - 10-10-2020

1. Xem tổng kết điểm năm nhất Khóa 24 tại đây (update 24/10/2020)

hoặc quét QR Code:

Preview of your QR Code


2. G_FORM thắc mắc điểm thi trong năm thứ nhất của Khóa 24 kèm hướng dẫn và thời hạn tại đây (ĐÃ HẾT HẠN. Sinh viên còn thắc mắc cần thu thập và sau khi có đủ căn cứ giữa điểm mình có thông tin chênh lệch so với điểm công bố, rồi mới mang lên A310b để làm việc - có thể tham khảo ở link tại mục 3 ngay phía dưới)

3. Xem trả lời thắc mắc / hướng dẫn xử lý tại đây

hoặc quét QR Code:

Preview of your QR Code

- Hướng dẫn tra cứu: nhấn vào chữ "đây" hoặc quét mã QR Code, chờ 1 chút. Khi đã vào được nhấn Ctrl+F và gõ mã sinh viên của mình, nhấn Enter để tìm. Xem thông tin trả lời / hướng dẫn tại cột I (tô vàng)

- Các trường hợp gửi thắc mắc bằng giấy / thông qua giáo viên chủ nhiệm sẽ update vào các ngày tiếp theo. Hoặc sinh viên có thể lên trực tiếp A310b vào các thứ 3 và thứ 6 hàng tuần (khuyến khích gửi thắc mắc qua G_Form ở ngay trên đây, trong mục 3 này)


A310b - P.QLĐT (24/10/2020)