Lịch thi giữa kỳ I (2014-2015) - môn Chính trị học
Tiếng Việt

Khoa Quản lý nhà nước

Lịch thi giữa kỳ I (2014-2015) - môn Chính trị học

15:50 - 10-10-2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

                 KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

   
 

LỊCH THI GIỮA HỌC KỲ I (2014-2015)

 

NGÀY
THI
LỚPMÔN THIGIỜ
THI
THỜI GIAN
THI
SỐ TCPHÒNG
12/10/2014QN18.01Chính trị học13h00- 14h3090 phút2A511
12/10/2014QN18.02Chính trị học13h00- 14h3090 phút2A512
12/10/2014QN18.03Chính trị học13h00- 14h3090 phút2A513
12/10/2014QN18.05Chính trị học13h00- 14h3090 phút2A514
12/10/2014QN18.06Chính trị học14h30-16h0090 phút2A511
12/10/2014QN18.08Chính trị học14h30-16h0090 phút2A512
12/10/2014QN18.09Chính trị học14h30-16h0090 phút2A513
12/10/2014QN18.10Chính trị học14h30-16h0090 phút2A514
12/10/2014QN18.11Chính trị học16h00-17h3090 phút2A511
12/10/2014QN18.12Chính trị học16h00-17h3090 phút2A512
12/10/2014QN18.13Chính trị học16h00-17h3090 phút2A513
12/10/2014QN18.14Chính trị học16h00-17h3090 phút2A514

  • tags