PHT Đinh Văn Tiến chỉ đạo họp Hội đồng khoa học thẩm định đề tài “Đánh giá kết quả can thiệp 1 số biện pháp dạy và học lâm sàng cho sinh viên điều dưỡng
Tiếng Việt

Sự kiện

PHT Đinh Văn Tiến chỉ đạo họp Hội đồng khoa học thẩm định đề tài “Đánh giá kết quả can thiệp 1 số biện pháp dạy và học lâm sàng cho sinh viên điều dưỡng

14:00 - 10-05-2019

Thứ Sáu 10/5

14h00

PHT Đinh Văn Tiến chỉ đạo họp Hội đồng khoa học thẩm định đề tài “Đánh giá kết quả can thiệp 1 số biện pháp dạy và học lâm sàng cho sinh viên điều dưỡng đại học chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội”.

Thành phần: Theo Quyết định số 1253/QĐ-KH&ĐBCL ngày 20/3/2019.

Phòng

 A204

  • tags