Quyết định v/v Ban hành Quy định Nguyên tắc công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức trong đào tạo liên thông từ trình độ
Tiếng Việt

Khoa Đại học liên thông & Đào tạo từ xa

Quyết định v/v Ban hành Quy định Nguyên tắc công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức trong đào tạo liên thông từ trình độ

08:51 - 10-03-2019  • tags