Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi lại học kì 1
Tiếng Việt

Khoa GDTC

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi lại học kì 1

11:34 - 10-02-2020

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 07  tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh thời gian tổ chức thi lại học kì 1

năm học 2019 – 2020 cho sinh viên còn nợ điểm môn học GDTC

 

         Khoa Giáo dục thể chất tổ chức thi lại cho những sinh viên học môn GDTC của học kì 1 năm học 2019 – 2020 còn chưa đạt môn;

1. Sinh viên thi lại lần II;

- Thời gian nhận phiếu thi lại từ: thứ hai ngày 17/ 02 - đến hết ngày 21/ 02/ 2020 (nộp phiếu trong giờ hành chính);

- Thời gian tổ chức thi; 8h Chủ nhật ngày 01/ 03/ 2020;

- Địa điểm thi; Khoa Giáo dục thể chất cơ sở II Đền Đô – Từ Sơn – Bắc Ninh.

2. Yêu cầu;

- S/V mua phiếu thi lại tại Phòng Tài chính kế toán (trong phiếu phải ghi rõ: Họ tên, MSV, lớp và nội dung còn nợ điểm ). Phiếu mua phải nộp theo đúng thời gian qui định;

- S/V mua phiếu cá nhân hoặc tập trung theo lớp và cử đại diện nộp phiếu đăng ký tại; Cơ sở 2- Đền đô - Từ sơn – Bắc Ninh để đăng ký, hoặc có gì cần giải đáp liên hệ theo số điện thoại của cô Vân trợ lý Khoa; 0904.321.077 hoặc: 0988.514.111;

- Khi đi thi SV mặc trang phục, dụng cụ theo qui định chung của môn học;

- SV có kế hoạch tự ôn tập để thi lại đạt kết quả tốt;

- Sinh viên có nhu cầu đi lại bằng ô tô vào ngày trên liên hệ với cô Huyền tổ vận chuyển xe theo sđt; 0362.603.883.                                                                                                                                                         


               Nơi gửi:                                                                                                                             CHỦ NHIỆM KHOA              - Phòng  QLĐT  (để b/c)                                                                       

- Phòng Công tác SV                         Để                                                                  ( đã ký)

- Phòng Tài chính kế toán            phối hợp                                                               

- Lưu VP Khoa GDTC                                                                                  Ths. Nghiêm Xuân Thúc      

                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  • tags