PHT Trần Đức Minh trình bày bằng Tiếng Anh đề tài “Cách mạng Công nghiệp 4.0” tại Hội thảo với sinh viên Đại học Swinburue – Úc
Tiếng Việt

Sự kiện

PHT Trần Đức Minh trình bày bằng Tiếng Anh đề tài “Cách mạng Công nghiệp 4.0” tại Hội thảo với sinh viên Đại học Swinburue – Úc

08:30 - 10-01-2019

Thứ Năm 10/01

8h30

PHT Trần Đức Minh trình bày bằng Tiếng Anh đề tài “Cách mạng Công nghiệp 4.0” tại Hội thảo với sinh viên Đại học Swinburue – Úc.

Mời dự: Thầy cô và sinh viên của các Khoa Kiến trúc, Xây dựng, Mỹ thuật, 5 Khoa Tiếng Anh, 4 Khoa sức khỏe, mỗi đơn vị 10 – 15 người và các thầy cô khác có quan tâm.

Phòng

 A204

  • tags