THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG
Tiếng Việt

Viện đào tạo Sau đại học

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

14:24 - 09-09-2021

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hµ Néi, ngµy 09  th¸ng 9 n¨m 2021

 

THÔNG BÁO

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

 

Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thông báo:

Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đặng Huy Du về đề tài: Phát triển thương mại trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.  

Ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 9.34.01.01

Người hướng dẫn khoa học:            1. TS. Đỗ Ngọc Tước

                                                           2. TS. Ngô Xuân Bình

Thời gian: 8 giờ 00 , Thứ hai ngày 11/10/2021

Địa điểm: Phòng A503, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Số 29A, ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Kính mời các Quý đại biểu quan tâm đến dự.

 

 

 

 

 

 

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

 

 

 

 

 

 

  • tags