V/v: Điểm tổng kết môn GDTC Khoá: 20, 21 và khoá 22
Tiếng Việt

Khoa GDTC

V/v: Điểm tổng kết môn GDTC Khoá: 20, 21 và khoá 22

10:28 - 09-06-2018

- Mời sinh viên xem và tải dữ liệu tại đây.

Lưu ý:

Các em sinh viên học môn giáo dục thể chất đã thi kết thúc 4 tín chỉ cần biết:

Điểm môn học: mỗi 1 cột điểm tương ứng với 2 tín chỉ môn học, nếu SV nào điểm không qua 1 cột điểm( 2 tín) các em sẽ mua phiếu thi lại 2 tín. Nếu không qua cả 2 cột điểm( 4 tín) sẽ phải mua phiếu ti lại 4 tín.

V( vắng thi);

KĐT( không được thi);

BH( bỏ học);

KH( không học);

1. Những trường hợp sinh viên được phép thi lại:

+ Sinh viên dưới điểm trung bình( dưới điểm 5).

+ Vắng thi.

2. Những sinh viên phải học lại; là những sinh viên không đủ điều kiện thi.

         Những sinh viên chưa có điểm tổng kết môn học là do chưa hoàn thành môn nên cột điểm tổng kết đó sẽ để trống.

Tất cả những thông tin cá nhân của các em nếu có bị sai như: MSV, ngày sinh, nơi sinh và giới tính. Liên hệ trực tiếp với cô để chỉnh sửa lại bởi những thông tin cá nhân đó sau này sẽ làm thủ tục cấp chứng chỉ môn học cho các em.

         Mọi thắc mắc về điểm môn học sinh viên liên hệ với cô Vân trợ lý Khoa theo sđt sau: 0904.321.077 or 0988.514.111

                                                                        Khoa Giáo dục thể chất!


  • tags