Điểm điều kiện và Danh sách thi ngày 11/6/2015 K19 (QL,DL,LK,TM,MT và TS) và học lại hk2 14.15
Tiếng Việt

Khoa GDQP - An ninh

Điểm điều kiện và Danh sách thi ngày 11/6/2015 K19 (QL,DL,LK,TM,MT và TS) và học lại hk2 14.15

14:21 - 09-06-2015

Sinh viên các lớp K19 và lớp học lại xem điểm điều kiện, lịch thi và địa điểm thi của mình tại đây:

Điểm ĐK:   https://drive.google.com/file/d/0B7WA2-KDQdKTYjZhemxLTTBGSmc/view?usp=sharing

Lịch thi:       https://drive.google.com/file/d/0B7WA2-KDQdKTTVFzelVUeGVsX1k/view?usp=sharing


Mọi thắc mắc, đề nghị sinh viên liên hệ trực tiếp với trợ lý Khoa trong giờ hành chính tại VP Khoa GDQP-AN: C-415

Gặp cô Thảo hoặc thầy Trung


  • tags