Khoa Kiến trúc tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp Kiến trúc sư cho sinh viên Khóa Ar19
Tiếng Việt

Sự kiện

Khoa Kiến trúc tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp Kiến trúc sư cho sinh viên Khóa Ar19

14:00 - 09-05-2019

Thứ Năm 09/5

14h00

Khoa Kiến trúc tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp Kiến trúc sư cho sinh viên Khóa Ar19.

Phòng

A204

  • tags