KHOA DƯỢC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC HỌC KỲ I (2019-2020)
Tiếng Việt

Hoạt động chung

KHOA DƯỢC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC HỌC KỲ I (2019-2020)

08:55 - 09-03-2020

Ngày 5 tháng 3 năm 2020, Ban Chủ nhiệm Khoa Dược đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Học kỳ I (2019-2020).


Trong Học kỳ I, tập thể 30 cán bộ, nhân viên, kỹ thuật viên Khoa Dược đã tổ chức hoạt động giảng dạy lý thuyết và thực hành cho 793 sinh viên của 4 khoa thuộc khối sức khỏe với 5.864 tiết, trong đó có 755 tiết cho sinh viên Khoa Răng Hàm Mặt, Y khoa và Điều dưỡng. Đặc biệt trong Học kỳ I, lần đầu tiên Khoa Dược đã tổ chức cho sinh viên TSDK21A-01 đi thực tập ngoài trường (Công ty/Nhà máy dược phẩm, Khoa Dược bệnh viện) có kết quả tốt để chuẩn bị cho việc làm Khóa luận tốt nghiệp trong Học kỳ II. Về chất lượng giảng dạy, qua nhận xét của sinh viên đối với 28 giảng viên giảng dạy 40 học phần, có trên 82% giảng viên xếp loại giỏi và 11% xếp loại khá.

Công tác quản lý cơ sở vật chất và hoạt động của các Phòng thực hành có nhiều tiến bộ, đảm bảo tất cả các chương trình thực hành được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và an toàn.

Khoa đã thực hiện tốt các hoạt động khác như: Xây dựng chương trình đào tạo theo tín chỉ, thông qua Đề cương chi tiết các học phần theo chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ đã được Hiệu trưởng phê duyệt tại Quyết định 1970/QĐ-BGH ngày 1/8/2019, tham gia xây dựng Đề án thành lập “Trung tâm đào tạo liên tục” của các Khoa khối sức khỏe, thực hiện tốt các chủ trương về kiểm định chất lượng, củng cố và cung cấp các minh chứng cho công tác kiểm định chất lượng của Nhà trường.

Ban Chủ nhiệm Khoa đã nghiêm túc thực hiện đúng kế hoạch ban hành theo Chỉ thị 01 CT/BGH và Hướng dẫn của BGH ngày 03 tháng 9 năm 2019 “Về việc rà soát, quy hoạch và sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của Trường”. Chủ nhiệm Khoa đã nộp 2 báo cáo theo yêu cầu.

Ban Chủ nhiệm và một số giảng viên đã tham gia các Hội thảo do Bộ Y Tế tổ chức. Chủ nhiệm Khoa tham gia Dự án của Vụ Bảo hiểm y tế (BYT) về “Xây dựng Danh mục thuốc y học cổ truyền được bảo hiểm y tế thanh toán” Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Quỹ Japan Foundation tài trợ. Ban Chủ nhiệm khoa tham gia Hội đồng nghiệm thu Đề tài NCKH cấp Bộ: “Nghiên cứu thực trạng giải pháp chất lượng dịch vụ của các cơ sở bán lẻ thuốc tại VN và đề xuất”. Chủ nhiệm Khoa dự và tham gia báo cáo tại Hội nghị ASIA PHARMA IV (Kuala Lumpur, 8-2019).

Toàn thể cán bộ, nhân viên Khoa Dược sẽ cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ Học Kỳ II năm học 2019-2020 để đánh dấu năm học có khóa sinh viên dược khoa đầu tiên được nhận bằng tốt nghiệp.


Sinh viên Khoa Dược quay trở lại trường học ngày 9/3/2020


Sinh viên Khoa Dược hào hứng quay trở lại trường học

                                                                  

Ban Chủ nhiệm Khoa Dược
  • tags