Khoa Kế toán và Nhà trường tổ chức buổi lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 19 chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán.
Tiếng Việt

Khoa Kế toán

Khoa Kế toán và Nhà trường tổ chức buổi lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 19 chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán.

16:51 - 08-11-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

KHOA KẾ TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                            

Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v: Lễ tốt nghiệp và trao bằng sinh viên đại học khóa 19

 

Khoa Kế toán và Nhà trường tổ chức buổi lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 19 chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán.

- Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’, thứ 6 (ngày 16 tháng 11 năm 2018).

- Địa điểm: Hội trường lớn Nhà B.( Vĩnh Tuy)

- Đối tượng: Sinh viên đại học khóa 19 chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán đã tốt nghiệp (danh sách file đính kèm).

Trang phục: Nam áo trắng cà vạt, nữ áo dài

Sinh viên đến mang theo thẻ sinh viên, chứng minh thư nhân dân (hoặc các giấy tờ tùy thân) để nhận bằng tốt nghiệp.

Sinh viên không đến tham dự buổi lễ sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp.

 

 

CHỦ NHIỆM KHOA

(ĐÃ KÝ)

PGS.TS. ĐẶNG VĂN THANH

  • tags