HUBT và hệ giá trị văn hoá cốt lõi
Tiếng Việt

Khoa Ngôn ngữ Anh

HUBT và hệ giá trị văn hoá cốt lõi

17:03 - 08-09-2018

HUBT    HỆ GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỐT LÕI

                                                                        Nhà giáo Trần Anh Thơ

LTS: Tác giả , bằng sự cảm nhận và suy ngẫm về  Sứ mạng và Giá trị Văn hóa 12 chữ vàng của nhà trường mà có lời bình về hàm ẩn , chữ nghĩa và  một viễn cảnh  mà trường   đang hướng tới  giá trị nhân bản và nhân văn. Tòa soạn rất mong bạn đọc hưởng ứng trao đổi để khởi nguồn cho những ước mơ và hoài bão lớn  được  hiện thực hóa – một trong những trường đại học hàng đầu ở Việt Nam.

Cảm xúc vê một giá trị văn hóa

 Học giả Nick Vujici có  một câu thâm thúy  về con người  bên trong của mỗi người ,  là ”Phép mầu tuyệt vời nhất là sự biến đổi từ bên trong con người chúng ta  ”.  Thật đúng với   thầy - trò trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội  HUBT  khi chúng ta có một  định hướng  đúng ,  rằng  phải xây  dựng   giá trị văn hóa  cốt lõi của  HUBT:   Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương –Tình thương- Trách nhiệm – Văn minh.  Giá trị văn hóa đó   có lý của nó , là thầy –trò  cần  xây dựng chính danh,  chính nhân và chính đạo- cái đạo luân lý để  “ trói  buộc” con người phải sống theo giới luật của  sứ mạng HUBT. Đó là luân lý của HUBT-  phải  sống hòa thuận, hòa đồng, hòa kiến , hòa khẩu    hòa đồng quân  theo những quy tắc về quan hệ đạo đức giũa người với người trong một nhà trường  .Như vậy ,luân lý  ở đây cũng là  GIỚI LUẬT  của HUBT,  giới luật của miền đất phúc. Như Kinh phật, nói: “ Có phúc âm là có tất cả!”.

Theo triết lí Phật giáo, GIỚI  như ánh sáng xua tan bóng đêm, là ngọn đèn chiếu sáng tương lai chúng ta,  như người nghèo có được báu vật. Nếu  như mọi người có thể giữ giới, gia đình sẽ mẫu mực, xã hội cũng có pháp chế. Giới  là thầy  giỏi, là khuôn mẫu cho hành vi của thân tâm chúng ta.

 Đoàn  kết- Dân chủ- Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm- Văn minh  được coi là hệ giá trị văn hóa cốt lõi đê thực hiện sứ mạng của nhà trường- đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho  các tổ chức doanh nghiệp trên mặt trận phát triển kinh tế-xã hôi  theo hướng dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh   thông qua các hoạt động hỗ trợ như” Phong trào khởi nghiệp tuổi trẻ HUBT”, “ Phong trào tình nguyện Xanh vì môi trường”, “Miss HUBT- tuổi xuân và trí tuệ”, “Lao động công ích vì người nghèo ”, “ Tuổi trẻ HUBT và Rô-bớt dịch vụ ”, “ Tuổi trẻ HUBT và Đồ án Công trình dân sinh”, “ Chương trình hiến máu nhân đạo của sinh viên HUBT”, “ Sinh viên HUBT và   Olympic tiếng Anh” ,  “ Sinh viên HUBT và lý tưởng kinh doanh.” , sau hết là “  Sống, Học tập và Ca hát của sinh viên HUBT”  v.v...

 Rõ ràng ở HUBT có ba mùa xuân - mùa xuân tuổi trẻ, mùa xuân trí tuệ và mùa xuân của ước mơ   hoaì  bão. Cái lãng mạn sáng tạo và thông minh đó của tuổi trẻ HUBT đã nâng tầm cao khiêm nhường của   giá trị văn hóa  nêu trên.

Về Giáo lí  nhà Phật…

 Như một tích phước kết duyên,  người mà  tu tâm dưỡng  đức ở đây ví như tu tiên đắc đạo.  một địa  chỉ đạo giáo  trên dưới hai mưới năm , nơi đó  con người tu luyện đạt đạo tiên- phẩm hạnh -   nghề tinh ở miền đất phúc- phúc địa . Như một duyên khởi của những trí thức về hưu, tu tập ở HUBT này  để đầu tư tri thức cho thế hệ trẻ Việt Nam. Đúng như lời một nhà sư phạm  Brad Henry” Đầu tư vào tri thức là mang lại lợi nhuận lớn nhất  cho con người.”

Giá trị văn hóa cốt lõi  nêu trên  được hiện thực hóa bởi một sứ mạng của nhà trường- một tổ chức hợp tác của những người lao động trí óc, tự nguyện góp vốn hoạt động vì sự nghiệp “ trồng người” không vì mục tiêu lợi nhuận.  Như thế là tích phước.

Ngẫm  ra ,  HUBT cũng là nơi tu hành đắc đạo, không kém gì xứ sở Phật đà-già –la  NairanJana của đức Phật Thích ca.  Bởi trưng của một hiện hữu-“ tự nguyện góp vốn”, “ không vì mục tiêu lợi nhuận”.Đấy cũng là miền linh địa,tu tập các  bậc  hào kiệt ,  các  “ trí sĩ”, các “ hiền sĩ”, và “ vương tôn”, lại có cả Cậu ấm, Cô chiêu đến từ nhiều ngả,  cùng đồng thuận ,  tương thân, tương ái, tương đồng,  hòa mục như thể một làng quê, có nghĩa xóm, tình làng, góp gạo, thổi cơm chung , mưu sinh  là để “ trồng người”, để  hướng tới  giá trị nhân bản -  xã hội công bằng- dân chủ - văn minh.  Khác gì Vua Trần Nhân Tông về Yên Tử 1299 - Hải Dương, Quảng Ninh ngày nay ,  để tu hành, cầu quốc thái dân an.

Thật đúng như người xưa luôn khuyên người đời “ chỉ cần tích phước thì tôn tử sẽ dùng không hết tiền trong ngân hàng!” Thật đúng như giáo lí nhà Phật, rằng” Phước báo là của cải  của bản thân và tiếc phước thì phước báo mới càng nhiều .” Đây là tích phước kết duyên- duyên khởi từ một tấm lòng, mà GS Trần Phương là bậc minh quân mang tâm Phật dựng nên HUBT làm chỗ tham thiền, nơi tu hành không phải là vô căn. Như vậy, Ông là người lấy pháp tu thiền để đạt đạo- trồng người , không vì lợi nhuận.

Lại  đúng với câu nói dân gian:  Phải duyên thì bám như keo/ Trái duyên chống chếnh như kèo đục vênh.”

Sức lan tỏa của  một giáo lí…

Giá trị văn hóa cốt lõi của trường chúng ta được một sứ mạng- như mục tiêu  và chiến lược hiện thực hóa từng cấp độ-  đi từ Đoàn kết- Dân chủ-Kỷ cương để đạt tới tính nhân văn tình thương- trách nhiệm hòa quyện trong các lớp của hệ giá trị văn hóa của mỗi cá nhân  biết dung dưỡng tâm đức, trách nhiệm tình thương, mà trên hết là Đoàn kết đề cùng hướng tới một giá trị nhân bản- dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng , dân chủ và văn mình.   Đó là Nhân duyên- Sứ mạng và Giá trị văn hóa ,  xét theo kinh Phật, HUBT trở thành miền phúc địa.

Xây dựng triết lý giáo dục HUBT

Suy cho cùng, cái nôi của  học vấn  kinh bang tế thế  là nền tảng  các  giá trị văn hóa cốt lõi  Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm- Văn minh  của HUBT. Chuỗi liên kết có tính quy chuẩn là  một  hệ giá trị văn hóa , có yếu tố tự trị từ mỗi cá  nhân , yếu tố tự trị của đơn vị  {khoa}, có yếu tố cá nhân  trong văn hóa truyền thống.  Đó  là một triết lí sống cao đạo ,   xác thân vào một khuôn mẫu giới luật của HUBT- Kỷ cương- Văn hóa- Nhân văn học đường.

Nói như Samuel Johnson, thì “ Cần mẫn là sự học làm đầu.”

Xưa Khổng giáo lấy sự học làm một điều trọng yếu,  nay GS Hiệu trưởng  lấy tinh thần  đoàn kết, tinh thần tập thể, tính trọng thể diện và ý chí phấn đấu của mỗi cá nhân để tạo dựng  triết lí giáo dục  mang bản sắc  HUBT  trong khuôn mẫu luân lý HUBT., nhằm hương tới một Quốc giáo HUBT, thiển ý của người viết .

Xưa Khổng Tử dạy người  ta phải gĩũ  cái tâm cho trung chính và việc làm  cho thành thực, để sự biết và việc làm.hợp làm một,  nay ở  HUBT, thầy Hiệu trưởng lấy tinh thần giáo lí không vì lợi nhuận của những người lao động trí óc tự nguyện trong sự ghiệp” trồng người”, và  vì sự phát triển kinh tế-xã hội   theo hướng dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Vâng, thầy nào, trò ấy. Theo GS Hiệu trưởng nhiều năm, chúng tôi nhận ra một điều : Đạo đức là cốt ở sống hợp với bản tính con người., và từ nơi ông làm nẩy nở tất cả những gì có giá trị nơi con người.

Như vậy là nhân đức., đạo lý và luân lý của HUBT.

 Lời bàn   Cho dù có phong ba, bão tố; ‘ giấy rách,  giữ lấy lề “ để cùng nhau tạo dựng nên triết lí sống của riêng mình với bản tính nhân từ, đạo hiếu, thủy chung nhất mực.

 Sứ mạng của một trường đại học như HUBT đề ra là nhằm khuyến khích thầy và trò nhà trường làm việc lành, xây dựng đời sống đạo đức, biết yêu thương và phát triển các giá trị nhân phẩm cho chính tự thân và tha nhân, cho gia đình và xã hội.

Lãnh hội như vậy, hơn hai mươi năm qua chúng tôi  làm việc không ngưng  nghỉ, sống kính trên, nhường dưới ,  lấy hòa thuận, an yên là nơi dưỡng chí, tu thân, làm nhân nghĩa. Nhìn lại, những tấm huân chương trên lo-go của trường cũng hiểu rằng, HUBT , nói không quá, đã trở thành miền linh địa, phúc địa của những người ấp ủ một hoài bão – Xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam.

Nhà giáo dục Mỹ Ralph W. Sockman có nói: “ Hòn đảo tri thức càng to lớn bao nhiêu, bãi cát dài của    càng trở thành những điều kỳ vĩ của những sản phẩm cho đời bấy nhiêu !” Lại nữa, nhà sư phạm học Mỹ John Wooden có nói : ”  Dạy nghề tinh thông  cho thế hệ trẻ là góp phần tạo dựng một tương lai sán lạn  cho đất nước   và không một sự đầu tư nào thu lại lợi ích lớn lao hơn là đầu tư  cho một nghề tinh thông!”

Sứ mạng HUBT làm cho con người trở nên cao quý hơn

Nói đến tu thân là nói tới vai trò đạo đức trong cuộc sống con người nói chung và  con người hành đạo ở  nhà  trường  HUBT  nói riêng   Con người  nơi  Nhà trường có mối giao hòa với nhau, tương sinh, tường đồng, tương liên và tương thuộc, giao hòa và chi phối lẫn nhau trong một giới luật nhất  định để thi hành một sứ mạng có tính Quốc giáo. Quốc giáo của HUBT với tinh thần như một giáo huấn- đồng tâm.

Lời bàn

Những lời hay ý đẹp  về Sứ mạng HUBT và  Giá trị Văn hóa cốt lõi 12 chữ vàng như  lời hịch của hội nghị Diên Hồng  vè triết lí giáo dục  như một luân lý HUBT  đã  khợi dạy nguyên khí của các kẻ sĩ, của các chính nhân, quân tử, của các bậc vương tôn một thời ,  của các biểu sư , đại sư  hãy xả thân vì sự nghiệp “ trồng người” tại miền đất Phúc, đát Đạo, đắc nhân tâm   sự phát triển kinh tế- kỹ thuật ,  theo hướng dân giầu, nước mạnh xã hội công bằng , văn minh.

 

                                                                                                Mùa Hè, 2018

  • tags