Lịch thi kết thúc học kỳ II năm học 2019-2020
Tiếng Việt

Phòng Quản lý đào tạo

Lịch thi kết thúc học kỳ II năm học 2019-2020

15:07 - 08-07-2020

Tải lịch thi Học kỳ II năm học 2019-2020 tại đây.

Lưu ý: Lịch thi có thể thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế. Sinh viên cần theo dõi lịch thi và danh sách thi tại các Khoa phụ trách giảng dạy học phần