Lịch thi kết thúc học phần giữa học kỳ II năm học 2019-2020 các khóa Đại học liên thông từ ngày 14.05 đến 16.05.2020
Tiếng Việt

Khoa Đại học liên thông & Đào tạo từ xa

Lịch thi kết thúc học phần giữa học kỳ II năm học 2019-2020 các khóa Đại học liên thông từ ngày 14.05 đến 16.05.2020

16:22 - 08-05-2020
Sinh viên xem chi tiết TẠI ĐÂY
  • tags