Khoa CNTT: Danh sách thi lại cuối kỳ I (19-20) - Khóa 21. Từ ngày 11-17/05/2020
Tiếng Việt

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa CNTT: Danh sách thi lại cuối kỳ I (19-20) - Khóa 21. Từ ngày 11-17/05/2020

10:41 - 08-05-2020
Lưu ý: Sinh viên xem lịch thi và phản hồi sai sót về khoa CNTT trước ngày thi ít nhất 01 ngày.

Các môn thi lại:
- Tin 4 ( MP, Web - Network)
- Kế toán máy
- Cơ sở công nghệ của TMĐT
- Khái quát về giải thuật song song
- Công nghệ Java cho thiết bị phi máy tính
- Tin 1 (Học lại)
- Cơ sơ công nghệ của thương mại điện tử
- Datamining
- Cơ sở công nghệ của NDSH
- Cơ sở dữ liệu HĐT
- Lập trình QTCSDL nâng cao
- Lập trình mạng

  • tags