Danh sách học lại Đợt 2 - Anh7,8,9,10 bắt đầu từ thứ 2 ngày 10/4/2017
Tiếng Việt

Khoa Tiếng Anh B1

Danh sách học lại Đợt 2 - Anh7,8,9,10 bắt đầu từ thứ 2 ngày 10/4/2017

14:18 - 08-04-2017

Sinh viên xem danh sách TẠI ĐÂY

VPK giải quyết mọi thắc mắc tại A309 ( gặp cô Dung)

  • tags