Lịch thi kết thúc học kỳ I năm học 2020-2021 (thi nốt)
Tiếng Việt

Phòng Quản lý đào tạo

Lịch thi kết thúc học kỳ I năm học 2020-2021 (thi nốt)

11:51 - 08-03-2021

Tải lịch thi Học kỳ I năm học 2020-2021 (thi nốt) tại đây  (update 08.3.2021)

Lưu ý: Lịch thi có thể thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế. Sinh viên cần theo dõi lịch thi và danh sách thi tại các Khoa phụ trách giảng dạy học phần