PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHÓA 21 ĐHCQ & 15LTTD
Tiếng Việt

Khoa Kế toán

PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHÓA 21 ĐHCQ & 15LTTD

14:56 - 08-01-2020

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 21 ĐẠI HỌC & 15LTTD CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN.

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TTTN TẠI ĐÂY

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TN KHÓA  TẠI ĐÂY

NHIỆM VỤ THỰC TẬP TN KHÓA  TẠI ĐÂY

Những sinh viên không tham dự buổi phổ biên quy chế thực tập (ngày 20/12/2018) sẽ không được đi thực tập tốt nghiệp. Sinh viên làm đơn trình bày về việc không tham gia buổi phổ biến quy chế thực tập gửi về Phòng A501- VPK Kế toán.


  • tags