Khoa Kiến trúc tổ chức chương trình hợp tác đào tạo sinh viên Việt – Úc giữa Khoa và Đại học Swinburne từ 8 – 18/1/2019.
Tiếng Việt

Sự kiện

Khoa Kiến trúc tổ chức chương trình hợp tác đào tạo sinh viên Việt – Úc giữa Khoa và Đại học Swinburne từ 8 – 18/1/2019.

08:30 - 08-01-2019

Thứ Ba

08/01

8h30

Khoa Kiến trúc tổ chức chương trình hợp tác đào tạo sinh viên Việt – Úc giữa Khoa và Đại học Swinburne từ 8 – 18/1/2019.

Mời dự: Đại biểu theo giấy mời.

Phòng

C209

  • tags