Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Quản lý kinh doanh
Tiếng Việt

Khoa Quản lý Kinh doanh

Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Quản lý kinh doanh

10:40 - 08-01-2018

TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO       : QUẢN LÝ KINH DOANH

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO          : ĐẠI HỌC

 

Mục tiêu chung của ngành là luôn dạy người học “Suy nghĩ không cũ về những vấn đề không mới”, đào tạo và rèn luyện họ thành những con người sáng tạo, năng động trong lối nhìn và cách sống.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Quản lý kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tư duy khoa học về kinh tế, quản lý doanh nghiệp và phải đạt được các yêu cầu năng lực sau đây:

1.    Yêu cầu về kiến thức đại cương

- Hoàn thành khối lượng kiến thức toàn khóa theo thời gian đào tạo 4 năm, gồm: 160 Tín chỉ (TC).

Khối lượng kiến thức giáo dục đại cương: 16 TC.

Khối lượng kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 144 TC (22 TC khối lượng kiến thức cơ sở, 46 TC khối lượng kiến thức ngành, 10 TC khối lượng kiến thức chuyên ngành (có 3 chuyên ngành cho sinh viên lựa chọn), 56TC khối lượng kiến thức bổ trợ 10 TC Thực tập cuối khóa và Luận văn tốt nghiệp).

- Có kiến thức quốc phòng- an ninh cơ bản, được rèn luyện đủ sức khỏe để đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Hiểu biết về chủ nghĩa Mác- Lê Nin, đường lối cách mạng Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Sử dụng thành thạo và vận dụng được các kiến thức cơ bản về tin học, trình bày và soạn thảo hợp đồng, văn bản.

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh, đọc, hiểu, soạn thảo, sử dụng các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.

2.    Yêu cầu về kỹ năng

Sau khi tốt nghiệp, người học đạt được các kỹ năng:

2.1    Kỹ năng chuyên ngành:

- Phân tích và nghiên cứu để xử lý các nghiệp vụ phát sinh trong thực tiễn công tác tại doanh nghiệp có liên quan tới lĩnh vực hoạt động tổ chức, sản xuất, kinh doanh, nhân sự… của doanh nghiệp.

- Phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu, dự báo và trình bày thông tin một cách độc lập phục vụ việc tổ chức các hoạt động của doanh nghiệp.

- Có kiến thức đa dạng và phong phú về nền kinh tế để áp dụng thúc đẩy phát triển doanh nghiệp phát triển. Xây dựng chiến lược kinh doanh để cạnh tranh với các doanh nghiệp.

- Có thể xây dựng ý tưởng kinh doanh, tự mình thành lập doanh nghiệp để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình

- Có khả năng đưa ra được những kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật.

Hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành trong các điều kiện và hoàn cảnh khác nhau.

2.2    Kỹ năng mềm

- Linh hoạt và sáng tạo trong việc lên ý tưởng kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ cụ thể được giao tại đơn vị công tác từ những công việc như nhân viên kinh doanh đến quản lý bộ phận hoặc quản lý doanh nghiệp.

- Khả năng tư duy, sáng tạo, tổ chức công việc được giao để làm việc độc lập tại doanh nghiệp.

- Khả năng tổ chức, phối hợp và làm việc theo nhóm, phát triển nhóm để thực hiện những công việc được giao tại doanh nghiệp một cách hiệu quả.

- Tìm kiếm đối tác và thị trường để thực hiện và mở rộng mục tiêu của doanh nghiệp.

- Tự tin, linh hoạt, khéo léo khi giao tiếp với đối tác, khách hàng của doanh nghiệp- đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của đối tác và khách hàng mà vẫn đảm bảo được lợi ích của doanh nghiệp.

- Có khả năng tự định hướng, thích nghi vớI các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

3.    Phẩm chất đạo đức và nghề nghiệp

- Tuân thủ chấp hành các chính sách và pháp luật của Nhà nước

- Tuân thủ nội quy của doanh nghiệp.

- Có trách nhiệm với công việc, xã hội và môi trường.

- Có lối sống lành mạnh

- Chăm chỉ, nhiệt tình, say mê và tâm huyết với công việc.

- Chủ động, trung thực và luôn luôn có ý thức trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Linh hoạt, khéo léo, tinh tế trong việc xử lý các tình huống nhân sự.

- Hỗ trợ công việc và chia sẻ thông tin với đồng nghiệp.

- Trung thành với doanh nghiệp

4.    Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý kinh doanh tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, sinh viên có đủ năng lực chuyên môn để đảm nhiệm những công việc sau:

- Quản lý các hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp hoặc một bộ phận doanh nghiệp.

- Trưởng thành nhanh, có thể đảm nhiệm chức vụ giám đốc trong doanh nghiệp: Giám đốc kinh doanh, Giám đốc sản xuất, Giám đốc nhân sự…

- Tự thành lập, xây dựng doanh nghiệp của mình.

- Nghiên cứu, hoạch định và xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

5.    Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Sinh viên chuyên ngành Quản lý kinh doanh sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp:

- Đủ trình độ để học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan.

- Đủ trình độ học bậc Cao học, Nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản trị kinh doanh và các ngành liên quan tại các trường trong và ngoài nước.

- Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề về kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước để có thể cập nhật, nâng cao kiến thức cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

 

                                                               KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH

  • tags