PHT Trần Đức Minh dự Diễn đàn Nguồn nhân lực toàn cầu 2018 của Bộ Giáo dục Hàn Quốc và Thời báo kinh tế Hàn Quốc tổ chức
Tiếng Việt

Sự kiện

PHT Trần Đức Minh dự Diễn đàn Nguồn nhân lực toàn cầu 2018 của Bộ Giáo dục Hàn Quốc và Thời báo kinh tế Hàn Quốc tổ chức

08:00 - 07-12-2018

Thứ Sáu

07/12

8h00

PHT Trần Đức Minh dự Diễn đàn Nguồn nhân lực toàn cầu 2018 của Bộ Giáo dục Hàn Quốc và Thời báo kinh tế Hàn Quốc tổ chức (cả ngày).

Cùng đi: a.Tuyển (Viện HTQT).

(Phòng Quản trị A bố trí xe lúc 7h00).

54 Liễu Giai,

Hà Nội

  • tags