Quyết định chuyển quy trình đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ
Tiếng Việt

Thông báo chung

Quyết định chuyển quy trình đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ

16:07 - 07-11-2018
  • tags