Họp bàn về Tự đánh giá chất lượng giáo dục
Tiếng Việt

Hoạt động chung

Họp bàn về Tự đánh giá chất lượng giáo dục

09:51 - 07-10-2017

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học; Căn cứ Quyết định số 0168/QĐ-TCCB ngày 07/09/2017 về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội; Căn cứ vào Quyết định số 0241/QĐ-BGH ngày 21/9/2017 về việc thành lập Tổ thư ký Tự đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, chiều ngày 3-10, Hội đồng Tự đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường và Tổ thư ký Hội đồng đã tổ chức buổi họp về Dự thảo Kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Buổi họp do GS.TS. Đinh Văn Tiến - Phó Hiệu trưởng trường, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Tự đánh giá chủ trì. Tham dự buổi họp còn có đại diện lãnh đạo một số phòng ban chức năng của nhà trường.

Description: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.582\IMG_1900.JPG

GS.TS. Đinh Văn Tiến phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Trung tâm truyền thông

Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học bao gồm các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục được áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân, kể cả các cơ sở giáo dục có yếu tố đầu tư của nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thành lập; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Buổi họp tập trung thảo luận về nội hàm các tiêu chí đánh giá và phân công cho các đơn vị, phòng, ban có liên quan để thực hiện nhiệm vụ với 25 tiêu chuẩn: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa; Quản trị; Lãnh đạo và quản lý; Quản trị chiến lược; Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; Quản lý nguồn nhân lực; Quản lý tài chính và cơ sở vật chất; Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại; Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; Tự đánh giá và đánh giá ngoài; Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong; Nâng cao chất lượng; Tuyển sinh và nhập học; Thiết kế và rà soát chương trình dạy học; Giảng dạy và học tập; Đánh giá người học; Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học; Quản lý nghiên cứu khoa học; Quản lý tài sản trí tuệ; Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học; Kết nối và phục vụ cộng đồng; Kết quả đào tạo; Kết quả nghiên cứu khoa học; Kết quả phục vụ cộng đồng; Kết quả tài chính và thị trường. Sau gần 2 giờ đóng góp ý kiến và thảo luận, Hội đồng cũng đã đi đến những kết luận chung và đạt được sự nhất trí cao của tất cả các thành viên về những vấn đề được đưa ra thảo luận.

Description: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.411\IMG_1912.JPG

Buổi họp về Dự thảo Kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: Trung tâm truyền thông

Phát biểu tại buổi họp, GS.TS. Đinh Văn Tiến, Phó hiệu trưởng trường - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Tự đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã nêu rõ: “Việc tự đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là rất cần thiết. Trường chúng ta cũng đã đáp ứng đủ các yêu cầu cần thiết theo Bộ tiêu chuẩn của Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Tôi đánh giá đây là một bước tiến lớn của nhà trường để khẳng định vị thế của mình trong hệ thống giáo dục đại học của cả nước. Vì vậy, tôi yêu cầu các đơn vị, cá nhân được phân công chịu trách nhiệm theo từng tiêu chuẩn cụ thể phải hết sức khẩn trương, hoàn thiện công việc của mình để báo cáo lên Ban Giám hiệu cũng như Hội đồng”. Giáo sư Đinh Văn Tiến cũng đã quán triệt chủ trương, tinh thần làm việc cho các đơn vị, phòng ban có liên quan, báo cáo số liệu chính xác, tránh tình trạng báo cáo chung chung, chồng chéo.

Thu Hương
Trung tâm truyền thông

  • tags