Lịch thi Kết thúc học kỳ II năm học 2019 - 2020
Tiếng Việt

Thông báo chung

Lịch thi Kết thúc học kỳ II năm học 2019 - 2020

09:27 - 07-07-2020

Lưu ý: Lịch thi có thể thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế. Sinh viên cần theo dõi lịch thi và danh sách thi tại các Khoa phụ trách giảng dạy học phần


  • tags