KẾ HOẠCH THU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (ĐỢT 8) SINH VIÊN KHÓA 21 ĐHCQ & 15LTCD
Tiếng Việt

Khoa Kế toán

KẾ HOẠCH THU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (ĐỢT 8) SINH VIÊN KHÓA 21 ĐHCQ & 15LTCD

10:02 - 07-07-2020
KHOA KẾ TOÁN THU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (ĐỢT 8) SINH VIÊN ĐH KHÓA 21 & 15LTCD CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN NGÀY 8/7/2020 ĐẾN 10/7/2020

- Thời gian:

+ Sáng từ 8h00-11h'00

+ Chiều từ 13h30 đến 16'00

- Địa điểm: Phòng A501 - VP Khoa Kế toán

Những sinh viên chưa nộp Báo cáo thực tập tốt nghiệp về Khoa sẽ nộp (1 quyển gốc có dầu đỏ và nhận xét của GVHD)cùng luận văn tốt nghiệp.

2. Quy trình nộp luận văn tốt nghiệp:

Sinh viên nộp luận văn về Khoa Kế toán cần:

- Nộp 04 quyển luận văn tốt nghiệp (bao gồm 01 quyển gốc);

- Nộp sổ nhật ký thực tập ( có ghi chép đẩy đủ quá trình thực tập và được giáo viên hướng dẫn nhận xét và ký xác nhận);

- Nộp bảng điểm (không nợ ĐVHT);

- Nộp biên lai thu tiền kỳ cuối;

Khoa sẽ gọi điện thông báo lịch bảo vệ luận văn đến từng sinh viên , sinh viên lên website: hubt.edu.vn à khoa kế toán để xem danh sách hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

Tại buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp sinh viên cần:

- Đến trước thời gian bảo vệ 10 phút để chuẩn bị hội đồng;

- Slide luận văn được làm theo đúng quy định của Khoa Kế toán (nội dung từ 10 đến 12 slide, font chữ 26-28).

- Đem theo 1 quyển luận văn tốt nghiệp;

- Trang phục: Nam quần âu áo sơ mi, nữ áo dài truyền thống.

Sau khi sinh viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp 1 tuần, Khoa sẽ tập hợp gửi điểm về trung tâm tin học.

  • tags