PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 14.2LTTD
Tiếng Việt

Khoa Kế toán

PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 14.2LTTD

10:10 - 07-06-2019

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP VÀ LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KHÓA 14.2 LTTD.

- DANH SÁCH PHÂN CÔNG TẠI ĐÂY

- KẾ HOẠCH THỰC TẬP


- Thời gian thực tập tốt nghiệp:                           Từ 10/6/2019 đến 29/7/2019.

- Thời gian nhận báo cáo thực tập tốt nghiệp:   Từ 10/8/2019 đến 12/8/2019.

- Thời gian làm luận văn tốt nghiệp, hoặc

ôn thi tốt nghiệp:                                                     Từ 12/8/2019 đến 12/9/2019.

- Thời gian nhận luận văn tốt nghiệp và

thi tốt nghiệp dự kiến:                                           Từ 15/9/2019 đến 17/9/2019.  • tags