Lịch thi lại, nâng điểm cuối kỳ I (19-20) cho K21+Lịch thi TN cho K21+K20
Tiếng Việt

Phòng Quản lý đào tạo