PHT Đinh Văn Tiến chỉ đạo họp Hội đồng khoa học thẩm định đề tài “Nghiên cứu đối chiếu chuyển dịch Anh Việt và ứng dụng trong giảng dạy Tiếng Anh” Khoa Ngôn ngữ Anh
Tiếng Việt

Sự kiện

PHT Đinh Văn Tiến chỉ đạo họp Hội đồng khoa học thẩm định đề tài “Nghiên cứu đối chiếu chuyển dịch Anh Việt và ứng dụng trong giảng dạy Tiếng Anh” Khoa Ngôn ngữ Anh

14:00 - 07-05-2019

Thứ Ba 07/5

14h00

PHT Đinh Văn Tiến chỉ đạo họp Hội đồng khoa học thẩm định đề tài “Nghiên cứu đối chiếu chuyển dịch Anh Việt và ứng dụng trong giảng dạy Tiếng Anh” Khoa Ngôn ngữ Anh.

Thành phần: Theo Quyết định số 1476/QĐ-KH&ĐBCL ngày 22/4/2019.

Phòng

 A204

  • tags