DANH SÁCH LỚP HỌC LẠI GDQP-AN HỌC KỲ 2.2014-2015
Tiếng Việt

Khoa GDQP - An ninh

DANH SÁCH LỚP HỌC LẠI GDQP-AN HỌC KỲ 2.2014-2015

09:05 - 07-02-2015
Khoa GDQP-AN thông báo danh sách phân lớp học lại học phần GDQP-AN học kỳ 2, năm học 2014-15
- Dự kiến thời gian học vào tối ngày 02/03/2015.
- Thời khóa biểu chi tiết sinh viên theo dõi trên web nhà trường hoặc bảng tin văn phòng Khoa C415 Vĩnh Tuy.
Mọi thắc mắc liên hệ trợ lý - 01272.755.889 (vui lòng không nhắn tin).
- Sinh viên xem và tải danh sách thi tại đây: https://drive.google.com/file/d/0B7WA2-KDQdKTSC1XTTJTUldmZEE/view?usp=sharing