Những mốc thời gian đáng nhớ của HUBT
Tiếng Việt

Lịch sử và Thành tựu

Những mốc thời gian đáng nhớ của HUBT

09:24 - 07-01-2015
 • 06-03-1994: Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo Đề án xin thành lập Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội.
 • 13-10-1994: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 2943/GD-ĐT về việc công nhận Hội đồng sáng lập Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội gồm 21 thành viên do GS. Trần Phương làm Chủ tịch Hội đồng.
 • 25-05-1995: Hội đồng sáng lập trình Thủ tướng Chính phủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội theo Quy chế trường đại học dân lập.
 • 15-06-1996: Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 405/TTg về việc thành lập Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội trực thuộc Trung ương hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • 03-08-1996: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 3224/GD-ĐT về việc công nhận các thành viên Hội đồng Quản trị gồm 11 ủy viên.
 • 05-08-1996: Hội đồng Quản trị họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng sáng lập - Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, đã nhất trí bầu GS. Đào Nguyên Cát làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và GS. Trần Phương làm Hiệu trưởng nhà trường.
 • 05-09-1996: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 3963/GD-DT về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội.
 • 30-09-1996, 02-02-1999, 13-01-2006: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội đào tạo bậc Đại học ngành Quản lý Kinh doanh và ngành Tiếng nước ngoài (tiếng Anh, QĐ số 7134/KHTC), Tin học (QĐ số 20/QĐ-BGD&ĐT/ĐH), Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (chuyên ngành Cơ - Điện tử) và Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử (QĐ số 199/QĐ-BGD&ĐT).
 • 16-10-1996: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 4300/GD-ĐT cho phép Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội bắt đầu tuyển sinh năm học 1996 - 1997 các ngành đào tạo đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt:.
 • 16-01-1997: Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng Khóa I tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.
 • 1997: Đại hội Cổ đông lần thứ I thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội, Quy chế góp vốn và Phương hướng hoạt động của Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội.
 • 01-08, 17-10, 28-11-1999: Đại hội Cổ đông lần thứ II thông qua Điều lệ sửa đổi, bầu Hội đồng Quản trị gồm 33 thành viên, Ban Giám hiệu gồm 12 người là thường trực của Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát gồm 7 thành viên.

 Ngay sau đại hội, Hội đồng Quản trị họp, nhất trí bầu GS. Trần Phương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Hiệu trưởng và Ban Kiểm soát họp, bầu GS. Nguyễn Ngọc Lê làm Trưởng ban và TS. Trần Đức Quế làm Phó Trưởng ban.

 • 08-05-2003: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 2050/QĐ-BGD&ĐT/ĐH cho phép mở đào tạo Cao đẳng ở Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội.
 • 09-03-2004: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 1166/QĐ-BGD&ĐT-GDCN cho phép Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội mở ngành đào tạo THCN.
 • 17-07-2005: Đại hội đồng Cổ đông lần thứ VII thảo luận và thông qua Đề án cơ cấu lại vốn điều lệ của Trường. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trường Đại học tư thục Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Đại hội đã bầu ra Hội đồng Quản trị gồm 11 thành viên chính thức và 11 thành viên dự khuyết; bầu Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên.

Hội đồng Quản trị bầu GS. Trần Phương làm Chủ tịch và TS. Đỗ Quế Lượng làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bầu Ban Giám hiệu gồm 6 người do GS. Trần Phương làm Hiệu trưởng cùng 5 Phó Hiệu trưởng.

 • 21-11-2005: Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 300/2005/QĐ-TTg giao nhiệm vụ đào tạo Thạc sĩ cho Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội.
 • 19-05-2006: Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội thành Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
 • tags
Tin khác