PHT Đỗ Minh Cương chủ trì họp với các Khoa Cơ – Điện tử, Điện – Điện tử, Kiến trúc, Mỹ thuật ứng dụng về việc đảm bảo tỷ lệ thi trắc nghiệm và tự luận
Tiếng Việt

Sự kiện

PHT Đỗ Minh Cương chủ trì họp với các Khoa Cơ – Điện tử, Điện – Điện tử, Kiến trúc, Mỹ thuật ứng dụng về việc đảm bảo tỷ lệ thi trắc nghiệm và tự luận

08:30 - 06-12-2018

Thứ Năm 06/12

8h30

PHT Đỗ Minh Cương chủ trì họp với các Khoa Cơ – Điện tử, Điện – Điện tử, Kiến trúc, Mỹ thuật ứng dụng về việc đảm bảo tỷ lệ thi trắc nghiệm và tự luận của Trường.

Thành phần: Toàn bộ Ban Chủ nhiệm và trợ lý Khoa: Cơ – Điện tử, Điện – Điện tử, Kiến trúc, Mỹ thuật ứng dụng; ô.Minh (TTKT).

Phòng A204

  • tags