Bộ Giáo dục & Đào tạo quyết định: Cho phép Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ đào tạo trình độ Cử nhân ngành Kinh tế (Mã ngành: 7310101), Chuyên ngành: Kinh tế tổng hợp và Quản lý kinh tế
Tiếng Việt

Khoa Kinh tế

Bộ Giáo dục & Đào tạo quyết định: Cho phép Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ đào tạo trình độ Cử nhân ngành Kinh tế (Mã ngành: 7310101), Chuyên ngành: Kinh tế tổng hợp và Quản lý kinh tế

14:04 - 06-08-2018
 
  • tags